Tag Archives: khoa-hoc-tieng-anh-esl

Khóa học tiếng Anh ESL

khoa-hoc-tieng-anh-esl

Tại , chúng tôi tin rằng học tập một ngôn ngữ không chỉ bó hẹp trong phạm vi lớp học. Phương pháp tiếp cận bằng ngôn ngữ của đảm bảo rằng học viên sẽ được trao cho cơ hội để thực hành tất cả những kỹ năng được học tại lớp. Hàng tuần, có rất […]