Tag Archives: độc thoại trong tiếng anh

Độc thoại – một phương pháp hay để luyện nói tiếng Anh

độc thoại trong tiếng anh

Một người học tiếng Anh khôn ngoan luôn tranh thủ mọi cơ hội tìm một ai đó có thể nói chuyện với họ bằng tiếng Anh. Nhưng tại một quốc gia khi tiếng Anh chỉ là một ngoại ngữ thì ai sẽ muốn nói tiếng Anh với bạn? Và liệu nói chuyện một mình bằng […]