Tag Archives: giới từ trong tiếng anh

Giới từ trong tiếng anh

Khi nói về giới từ trong tiếng Anh ta thường nghĩ ngay đến : in, at, on ..v..v chứ có bao giờ bạn nghỉ rằng các chữ: saving, notwithstanding, thậm chí là in order to lại là giới từ! Tham khảo thêm một số bài viết: Độc thoại một phương pháp hay để luyện nói tiếng anh […]